Unseasonal Rain : राज्यात अवकाळी पावसामुळे सुमारे ९९ हजार ३८१ हेक्टर क्षेत्र बाधित

Unseasonal Rain
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Unseasonal Rain: गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेती आणि फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा तातडीने पंचनामा करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

Unseasonal Rain राज्यातील अवकाळी पाऊस झालेल्या तालुक्यांमध्ये आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रचलित प्रक्रियेनुसार ९९ हजार ३८१ हेक्टर बाधित क्षेत्राचे तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश सर्व विभागीय यंत्रणांना द्यावेत. आणि 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव तात्काळ शासनाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

Unseasonal Rain राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये

26 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे कृषी विभागाकडून 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार, ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाड तालुके, कृषी व फळपिकांच्या बाधित क्षेत्राला बाधित झाले आहेत आणि पालघर जिल्ह्यातील पालघर, वसईत ५३ हेक्टर भाजीपाला पिकाचे नुकसान. तर डहाणू तालुक्यातील ४१ हेक्टर भाजीपाला, कळवण, नांदगाव, नाशिक, निफाड, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा, दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, सिन्नर, चांदवड तालुक्यातील ३२ हजार ८३३ हेक्टर कांदा, द्राक्ष, सोयाबीनचे नुकसान झाले आहे. नाशिक जिल्हा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, शिरपूर, शिंदखेडा तालुक्यातील ४६ हेक्टरमध्ये मका, गहू, ऊस व फळ पिके, केळी, पपई, कापूस, हरभरा, नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर, अक्कलकुवा, नंदुरबार, शहादा, तळोदा, तांदूळ, कापूस. अक्राणी तालुक्‍यातील 2 हजार 239 हेक्‍टर, जळगाव, भुसावळ, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, अमळनेर, चोपडा, एरंडोल, पारोळा, चाळीसगाव, जामनेर, पाचोरा, 552 हेक्‍टरमध्ये तूर, मिरची, मका, कांदा, कांदा, हरभरा, गहू या पिकांची लागवड करण्यात आली. जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव, बोदवड, भडगाव तालुके. मका, ज्वारी, फळपिकांचे नुकसान झाले.

Unseasonal Rain अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, पारनेर, राहाता येथे 15 हजार 307 हेक्टर केळी, पपई, मका पिकाचे नुकसान झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, शिरूर तालुक्यात ३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रातील द्राक्ष व कांदा पिकाचे, सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यात १५ हेक्टर क्षेत्रातील भात पिकाचे नुकसान झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील संभाजीनगर, पैठण, गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, खुलताबाद, सिल्लोड, सोयगाव आणि फुलंब्री तालुक्यांतील ४,२०० हेक्टर क्षेत्रातील केळी, पपई आणि मका पिकांचे नुकसान झाले आहे.

हे ही वाचा – HSC Hall Ticket 2024 : महाराष्ट्र एचएससी हॉल तिकीट 2024 आऊट, लिंक डाउनलोड करा @mahahsscboard.in

Unseasonal Rain जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, जालना, जाफराबाद तालुक्यातील ५ हजार २७९ हेक्टर क्षेत्रातील द्राक्ष, केळी, कांदा, खरीप ज्वारी, गहू व हरभरा पिकांचे नुकसान झाले आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी, बीड तालुक्यातील 215 हेक्टर कांदा, ज्वारी, भाजीपाल्याचे नुकसान, हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यात 100 हेक्टर भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे. परभणी जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, जिंतूर, पाथरी, पूर्णा, पालम मानवत सोनपेठ, सेलू तालुक्यातील 1000 हेक्टर क्षेत्रातील रब्बी ज्वारी, कापूस, गोड फळे, पेरू, भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे, नांदेड, मुदखेड तालुक्यातील 50 हेक्टर क्षेत्रातील केळी पिकाचे नुकसान झाले आहे. नांदेड जिल्ह्यात नुकसान झाले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, नांदुरा, लोणार, सिंदखेडराजा, देऊळगाव राजा, संग्रामपूर, मेहकर, जळगाव जामोद, मलकापूर, खामगाव, शेगाव, मोताळा, नांदुरा या तालुक्यातील ३३ हजार ९५१ हेक्टर भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे.

Unseasonal Rain प्राथमिक अंदाजानुसार नुकसान झालेले क्षेत्र आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त भागाचे प्रस्ताव वेळेत सादर करावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केल्या आहेत.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *